Ngày: Tháng Bảy 19, 2019

Hàn nhôm với máy hàn MIG nhôm của hãng Fronius (Áo)

Hàn nhôm với máy hàn mig

Hàn nhôm với máy hàn Mig giúp tiết kiệm thời gian hơn so với hàn Tig. Các loại máy hàn Mig nhôm sử dụng dây hàn nhôm để hàn với các loại dây phổ biến như: Dây hàn nhôm 5356 Dây hàn nhôm 5183 Dây hàn nhôm 4043 …. Quy trình hàn nhôm với máy […]

Read more
Nên sử dụng máy hàn nhôm nào tốt nhất ?

Sử dụng máy hàn nhôm nào?

Hàn nhôm mang đến nhiều thách thức cho những thợ hàn nhôm có điểm nóng chảy thấp hơn và độ dẫn cao hơn thép do đó việc sử dụng máy hàn nhôm nào khiến nhiều thợ hàn lúng túng. Dây hàn nhôm mềm hơn so với dây hàn, que hàn thép của nó và có […]

Read more
Nguyên nhân tại sao hàn Tig tốt hơn hàn Mig

Tại sao hàn mig tốt hơn hàn tig ?

Có những mối hàn chỉ sử dụng hàn Mig và nhiều thợ hàn đặt ra câu hỏi:”Tại sao hàn Mig tốt hơn hàn Tig ? ” và tốt hơn trong trường hợp nào?  Chúng ta cùng tìm hiểu xung quanh nội dung này. Máy hàn TIG và máy hàn MIG đều là quy trình hàn […]

Read more
Nguyên nhân tại sao hàn Tig tốt hơn hàn Mig

Tại sao hàn tig tốt hơn hàn mig ?

Có những mối hàn chỉ sử dụng hàn Tig và nhiều thợ hàn đặt ra câu hỏi:”Tại sao hàn Tig tốt hơn hàn Mig ? ” và tốt hơn trong trường hợp nào?  Chúng ta cùng tìm hiểu xung quanh nội dung này. Máy hàn TIG và máy hàn MIG đều sử dụng hồ quang […]

Read more