Ngày: Tháng Tám 6, 2019

Ưu và nhược điểm máy hàn Tig nhôm

Ưu và nhược điểm máy hàn Tig nhôm

Máy hàn Tig nhôm và máy hàn Mig nhôm có những ưu và nhược điểm khác nhau mà tùy vào mỗi dự án hàn, đặc tính cũng như yêu cầu kỹ thuật của mối hàn mà người ta sẽ lựa chọn sử dụng máy hàn Mig nhôm hay máy hàn Tig nhôm. Bài viết dưới […]

Read more