Ngày: Tháng Tám 19, 2019

Hàn nhôm nên dùng máy hàn Tig hay Máy hàn Mig ???

Tư Vấn: “HÀN NHÔM DÙNG MÁY HÀN TIG HAY MIG ?”

Nhôm được coi là kim loại khó hàn nhất bởi khả năng dẫn nhiệt nhanh của nó thường gây khó khăn nhất định cho thợ hàn so với hàn thép hay inox. Việc hàn nhôm dùng máy hàn TIG hay MIG là băn khoăn của nhiều thợ hàn chưa có kinh nghiệm về hàn nhôm. […]

Read more