Ngày: Tháng Tám 20, 2019

Argon (Ar) là khí bảo vệ được sử dụng trong hàn Tig & Mig nhôm

Khí bảo vệ trong hàn nhôm

Khí bảo vệ trong hàn nhôm góp phần ổn định hồ quang cũng như giúp mối hàn tránh bị oxi hóa. Trong hàn Tig người ta thường sử dụng Ar và He, còn đối với hàn Mig các loại khí thường được sử dụng bao gồm: CO2; Hỗn hợp 20% CO2 + 80% Argon; 93% […]

Read more