Ngày: Tháng Tám 26, 2019

Máy hàn TIG nhôm Fronius MAGICWAVE 230I

TÌM HIỂU MÁY HÀN TIG NHÔM FRONIUS

Máy hàn Tig là gì ? Máy hàn TIG là phương pháp hàn bằng điện cực Vonfram trong môi trường có khí trơ bảo vệ tránh khỏi sự xâm nhập của không khí bên ngoài. Kim loại nóng chảy là nhờ nhiệt lượng do hồ quang tạo ra giữa điện cực với vật hàn. Máy […]

Read more