Liên hệ

VP HƯNG YÊN:

  • Khu Dịch vụ, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
  • (+84) 221 3933 936 / Hotline: (+84) 901 536 563
  • info@kentavietnam.com
  • kentavietnam.vn
VP HẢI PHÒNG: 

  • Số 69 Tam Bạc, P. Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng
  • (+84) 901 536 563
  • info@kentavietnam.com
  • kentavietnam.vn